Samenwerking_Raetsheren_169_02

Raetshagen Assuradeuren B.V.

Visie

Raetshagen Assuradeuren B.V. is een gevolmachtigd agent met volmachten van diverse verzekeraars. Wij zijn actief op gebied van de MKB relaties en particuliere verzekeringen van de werknemers van onze zakelijke relaties. Wij zorgen ervoor dat onze verzekerden de best mogelijke verzekeringsmogelijkheid krijgen aangeboden tegen een zo’n gunstig mogelijke premie.

Historie

Ons volmachtbedrijf is in 1991 opgericht en is sindsdien een betrouwbare en solide partner gebleken voor zowel haar relaties als volmachtgevers. Door een innovatieve wijze van werken, heeft Raetshagen Assuradeuren B.V. zich ontwikkeld tot een bedrijf, dat als zelfstandig en onafhankelijk aanbieder van verzekeringen, zonder eigendomsverhoudingen tot banken en verzekeraars een toegevoegde waarde is voor haar relaties.

(Groot) Zakelijk risico

Voor de (groot) zakelijke risico’s hebben wij een daarin gespecialiseerd assuradeurenbedrijf opgericht, genaamd Intermont Assuradeuren B.V.. Wij verwijzen u hiervoor graag naar www.intermontassuradeuren.nl